Games near «Mayakovskaya» metro station

Igra v virtualnoy realnosti VR «Osoboe mnenie»

Slogan for this place

Interaktivnyiy muzey Muzey cheloveka «Zh

Book a visit

A-a-ah, more placesloading